Webinar: Izpolnjevanje potreb trga dela in družbe

Diplomanti – Izpolnjevanje potreb trga dela in družbe

Graduates – Meeting the needs of the labour market and society

  • Izvajalca: Keith Brumfitt in dr Janja Komljenovič
  • Datum delavnice: 12. 11. 2021, 10.00 – 13.00
  • Delavnica (interaktivni spletni webinar) z okvirnim plenarnim delom, ki mu sledi strukturirano in vodeno delo v skupinah.
  • Usposabljanje bo potekalo na daljavo v programu Zoom v angleškem jeziku. Na dan dogodka vam bomo poslali povezavo do spletnega mesta, kjer bo usposabljanje potekalo, in vstopno kodo.

Udeleženci se udeležijo razprave o različnih pristopih k spremljanju potreb trga dela in družbe, o uporabi evropske raziskave o spremljanju diplomantov v Sloveniji in nastajajoči nacionalni raziskavi o diplomantih ter o načinih uporabe rezultatov sledenja diplomantom v Sloveniji.

Delavnica vključuje vodeno diskusijo, ki zasleduje cilja identifikacije različnih pristopov pri spremljanju potreb trga dela in širše družbe in načinov uporabe rezultatov sledenja diplomantov v Republiki Sloveniji. Okvirna vprašanja za diskusijo so:

  • Katere podatke bi bilo smiselno zbirati v nacionalni anketi o diplomantih za potrebe višjih strokovnih šol, nacionalne ravni in EU ravni?
  • Kako lahko višje strokovne šole uporabijo podatke o potrebah trga dela in družbe ter podatke zbrane z nacionalno anketo za oblikovanje in preoblikovanje svojih študijskih programov ter pri podpori zaposljivosti svojih diplomantov?
  • Kako, kdo in za kakšen namen naj uporablja rezultate in zbrane podatke iz nacionalne ankete za diplomante?

Prijave zbira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport preko obrazca TUKAJ.