Nova premična knjižna zbirka v Izobraževalnem centru Memory

Z zadovoljstvom vas obveščamo, da imate študenti na voljo novo  premično knjižno zbirko z več kot 250 knjigami! Omogočila jo je Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper. Knjige si lahko brezplačno izposodite vsi naši udeleženci izobraževanja.

In posebno presenečenje: Knjižnica je v prihodnjem letu omogočila vsem udeležencem Izobraževalnega centra Memory brezplačno članstvo!

Ob postavitvi nove knjižne zbirke, nas je poleg zaposlenih iz Osrednje knjižnice Srečka Vilharja, obiskal tudi direktor, g. David Runco. Vsem hvala za sodelovanje.

Nove pridobitve smo zelo veseli, saj se zavedamo, da je bralna pismenost temelj izobraževanja, še posebej v sodobnem, digitalnem času. Knjige iz knjižne zbirke so odslej lažje dostopne našim udeležencem, še zlasti udeležencem PUM-a. Zato si jih čim prej izposodite in jih PREBERITE!

Osrednji knjižnici Srečka Vilharja Koper se iskreno zahvaljujemo!