Višje strokovno izobraževanje

VIŠJA ŠOLA

Študijski programi

Dobrodošli v Višji strokovni šoli, kjer  se zavedamo, da je osebni odnos temelj za zaupanje in uspešno sodelovanje.

Kaj naše študente v Izobraževalnem centru Memory najbolj navdušuje: strokovnost  in prijaznost zaposlenih, svetovanje in pomoč  študentom na poti do cilja.

Smo šola z dolgoletno tradicijo – že mnogi so nam zaupali, lahko nas preizkusite tudi vi!

 

Memory je prava izbira, omogoča vam pot do kvalitetnega znanja in pridobitev višješolske izobrazbe!

Pozdravljeni naši bodoči študenti,

zadovoljni smo, da razmišljate o pridobitvi višje stopnje izobrazbe. Trdno smo prepričani, da prav znanje predstavlja hitrejši razvoj osebne kariere, strokovno usposobljenost, spodbuja ustvarjalnost in odgovornost vsakega posameznika. To so odlike ambicioznih ljudi, ki si želijo nekaj več.

Ponujamo dva zanimiva višješolska strokovna študijska programa:

 • Ekonomist in

 • Logistično inženirstvo.

Izobraževalni center Memory je ena prvih zasebnih izobraževalnih organizacij v Republiki Sloveniji, ki izvaja višješolske študijske programe že od leta 2003, s srednješolskim izobraževanjem pa se ukvarjamo že od leta 1993.

Diplomanti, ki so se šolali pri nas, so ocenili, da so zelo zadovoljni z: organizacijo in študijem, odzivnostjo in prijaznostjo osebja, osebnim in strokovnim pristopom do študentov, kvalitetnimi predavatelji iz gospodarstva. Odlikuje nas prijazna delovna klima, prijetni prostori in sodobna tehnologija, študentom pa poleg izobraževanja omogočamo tudi dodatne brezplačne storitve: izmenjave študentov v programu Erasmus+, opravljanje prakse v tujini,  razne tematske delavnice in še veliko drugega.

Najbolj nas veseli, da vsi naši diplomanti študij priporočajo svojim prijateljem.

Povezujemo se s podjetji iz lokalnega in širšega okolja in sledimo potrebam trga dela. Naši predavatelji so priznani strokovnjaki na svojem področju z bogatimi referencami iz gospodarstva in šolstva.

Če vas še karkoli zanima, smo vam na voljo na 040 645 666. Veseli bomo tudi vašega obiska.

Odločitev je na vas, prava odločitev pa je odlika pogumnih!

Povzetek samoevalvacijskega poročila 2022/23

Predavatelji na Višji strokovni šoli

Izobraževalni center Memory, Višja strokovna šola si ves čas delovanja prizadeva, da v svoje vrste sprejema kvalitetne predavatelje.

Z nami sodelujejo redno zaposleni predavatelji in tudi drugi strokovnjaki iz Slovenije, mnogi so z nami že od začetka VSŠ.

Naši predavatelji so priznani strokovnjaki na svojem področju, z bogatimi referencami iz gospodarstva in šolstva, predvsem pa so prijazni ljudje.

Znanje, ki ga naši študenti pridobijo je kakovostno in hitro prenosljivo v delo, saj predavatelji veliko vsebin aktualizirajo in obravnavajo na praktičnih primerih iz stroke.

Vsi predavatelji so imenovani v naziv »predavatelj višje strokovne šole«.

Razpis za nove predavatelje

Ste se od nekdaj želeli preizkusiti v vlogi predavatelja in deliti vaše znanje in izkušnje iz gospodarstva vedoželjnim študentom?

Potem bo objavljeni razpis zagotovo pritegnil vašo pozornost.

V tekočem študijskem letu vabimo k sodelovanju predavatelje z že pridobljenim nazivom Predavatelj višje strokovne šole in nove kandidate za izvajanje strokovnih predmetov.

Pogoji za kandidaturo:

 • tri leta delovnih izkušenj,
 • reference na področju izobraževanja in na področju strokovnega dela (skladno z Merili za določitev vidnih dosežkov na strokovnem področju za pridobitev naziva predavatelj višje šole – glej priloge),
 • univerzitetna izobrazba, ki ustreza izbranim predmetom.

Prijava:

V prijavi navedete največ 3 predmete, za katere kandidirate in priložite overjene fotokopije dokumentov:

 • diploma,
 • potrdilo o pedagoško andragoški izobrazbi, če ni bila pridobljena s študijem,
 • potrdilo o strokovnem izpitu za vzgojo in izobraževanje (ni pogoj za pridobitev naziva),
 • potrdila o referencah, delu na projektih, avtorska strokovna dela in drugi vidni dosežki.

Možno je, da nekatera potrdila dostavite naknadno.

Naslov za pošiljanje prijav:

Izobraževalni center Memory
Višja strokovna šola
Dutovlje 32
6221 Dutovlje

Priloge:

Alumni klub

Na Višji strokovni šoli, Izobraževalni center Memory, omogočamo vsem našim diplomantom, da se vpišejo v Alumni klub in s tem ohranijo stik s šolo ter ostalimi diplomanti, ki so zaključili višješolski študij. 

Namen kluba 

Je povezovanje naših diplomantov in izvedba različnih aktivnostih, ki so namenjene predvsem druženju, navezovanju stikov, strokovnemu izpopolnjevanju, iskanju skupnih interesov in izhodišč za nadaljnje podvige (projekti, seminarji, ekskurzije in druge aktivnosti).

Verjamemo, da se diplomanti istih generacij med seboj še srečujete in nekateri poslovno sodelujete, a to sodelovanje želimo nadgraditi prav s klubom diplomantov.

Med predavanji ste bili mnogi zelo povezani in med seboj stkali prijateljstva ali celo poslovne vezi. Želimo, da se te vezi ohranijo in omogočijo nove priložnosti. Zaposleni ste na zelo različnih delovnih mestih in z različnimi delovnimi izkušnjami, ki so lahko dragocene pri povezovanju z nekdanjimi sošolci.

Kaj prinaša članstvo v klubu?

Diplomanti lahko v klubu diplomantov sooblikujete vsebino aktivnosti. Člani kluba lahko predstavijo svoje delo preko delavnic in izobraževanja, predstavijo svoje izkušnje ter nakažejo možne rešitve tistim članom, ki to morda potrebujejo. Klub diplomantov omogoča priložnost tudi za vse tiste člane, ki še iščejo ustrezno zaposlitev, želijo pa predstaviti svoje znanje tistim članom, ki jih tematika zanima tudi v smislu poslovne priložnosti in sodelovanja. Omogoča pa tudi sodelovanje v organih šole in posledično sooblikovanje razvoja in kakovosti šole. Na željo članov lahko v okviru kluba diplomantov organiziramo strokovna izpopolnjevanja članov, izvedbo strokovnih ekskurzij, poslovna druženja, konference ipd.

Diplomante Izobraževalnega centra Memory vabimo, da se pridružite Alumni klubu diplomantov:

Prijavnica v Alumni klub >

Članstvo je povsem prostovoljno in brezplačno

Mobilnost

Izobraževalni center Memory že vse od leta 2005 sodeluje na različnih projektih mobilnosti. Izvedli smo že mobilnost za brezposelne osebe, udeležence srednješolskih programov, študente višje strokovne šole in osebje šole. Z velikim izzivom se vključujemo v različne programe mobilnosti in druge mednarodne projekte.

Sodelovali smo z institucijami iz tujine:

 • Consejería de Educación, Španija,
 • Cultura y Deporte, Španija,
 • Sakarya UNIVERSITESI, Turčija,
 • Università degli Studi di Trento, Italija,
 • podjetje Playmobil Malta Ltd., Malta,
 • podjetje Ict2biz Ltd., Malta,
 • podjetje Orange Capital Partners, BV, Nizozemska,
 • podjetje Boxline UCL d.o.o. Wien, Avstrija,
 • ITW Enovpak, Združeno kraljestvo.

 

Erasmus univerzitetna listina

Erasmus univerzitetna listina omogoča višjim strokovnim šolam izvajanje aktivnosti mobilnosti. Izobraževalni center Memory je že v predhodnih programskih obdobjih pridobil pravico do imetja listine in sodeloval pri izvajanju mobilnosti. V letu 2021 smo pridobili novo Erasmus univerzitetno listino za izvedbo mobilnosti, v letih 2021 do 2027.
Našim študentom, osebju in predavateljem bomo omogočali sodelovanje v projektih izmenjav s tujino.

Podlaga za pridobitev ECHE je Izjava o Erasmus politiki institucije (EPS – Erasmus Policy Statement).

 

Možnosti mobilnosti

Šola ima ob pridobitvi listine možnost prijave mobilnosti za posamezno študijsko leto, za opravljanje prakse študentov v tujini, usposabljanje osebja in poučevanje predavateljev v tujini.

V kolikor za zainteresirane študente ali osebje v tekočem študijskem letu zmanjka mest za prijavo na mobilnost v tujini, šola omogoči mobilnost v sklopu konzorcija Skupnosti višjih strokovnih šol.

Razpis za študente 2022/23

Študenti Izobraževalnega centra Memory imate možnost, v sklopu programa Erasmus+, kandidirati na razpisu za opravljanje študijske prakse v tujini. Razpis je praviloma objavljen v mesecu januarju, za vsako študijsko leto posebej.

Aktualni razpis je študentom na voljo v spletni učilnici.

Več informacij o razpisu prejmete v referatu šole, pri Erasmus+ koordinatorju.

Strategija mobilnosti

Zavedamo se, da je mobilnost v mednarodnem okolju zelo pomembna. Pred leti smo sodelovali v programih Erasmus, Leonardo DaVinci, Študijski obiski, mladinski projekti itd. Od leta 2015 pa sodelujemo v programih Erasmus+. Naša organizacija je doslej izvajala višješolski izobraževalni program Ekonomist. Od študijskega leta 2016/17 pa tudi višješolski izobraževalni program Logistično inženirstvo.

Kot majhna institucija smo v programih mobilnosti usmerjeni predvsem na mobilnost za študijsko prakso v tujini. To pa zato, ker želimo našim študentom omogočiti izpopolnjevanje in pridobivanje delovnih izkušenj na strokovnem področju v tujini.  Na željo predavateljev in osebja šole, pa lahko omogočimo izvajanje tudi mobilnosti za kader. Z opravljanjem študijske prakse v tujih podjetjih želimo, da bi študenti razvili znanja in spretnosti ter tako povečali njihove zaposlitvene možnosti. Trudimo se, da študentom, ki se odločijo za mobilnost za študijsko prakso, pomagamo pri iskanju primernih podjetij iz ekonomskega področja ali področja logistike.

Poleg tega je naša prioriteta tudi spodbujanje dejavnosti vseživljenjskega učenja in vključevanje v različne mednarodne projekte.E

Razmišljate o nadaljevanju šolanja?

Vpišite se na Memory!

Izbrali ste pravo šolo – šolo z osebnim pristopom!

Povečali si boste možnosti zaposlitve in si zgradili poklicno ter osebno kariero. Pridružite se našim udeležencem, ki so zaključili izobraževanje, in z nami gradite mozaik uspešnih zgodb!

 

Izpolnite prijavo in si pravočasno zagotovite mesto ter:

 • pridobite višjo stopnjo izobrazbe, nov poklic z aktualnimi in uporabnimi znanji,
 • si povečajte možnosti zaposlitve in napredovanja na delovnem mestu,
 • naredite korak k boljši prihodnosti.

Kakovost

Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti izobraževalnega procesa je v naši izobraževalni organizaciji ena od vodstvenih prioritet. Na ta način želimo vsako leto preveriti zadovoljstvo udeležencev s ponujenimi storitvami in učinkovitost dela.

Dobro se zavedamo pomena objektivne presoje našega dela, zato nudimo vsem, ki so kakor koli povezani z našo ustanovo, priložnost soustvarjanja kvalitetnega izobraževanja. V proces evalvacije zajemamo vse deležnike izobraževalnega procesa: študente, predavatelje, vodstvo, zaposlene, podjetja – delodajalce idr.

Komisija za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti

Evalvacija kakovosti poteka redno in sistematično. Šola ima prav v te namene imenovan organ Komisijo za spremljanje in zagotavljanje kakovosti, ki vsako leto obdela podatke in konec študijskega leta pripravi samoevalvacijsko poročilo. Povzetek poročila in akcijski načrt objavi na spletu. Komisija je sestavljena iz 5 višješolskih predavateljev in 2 predstavnikov študentov.


 

Kakovost šole na nacionalnem nivoju

Pri procesu zagotavljanja kakovosti šola sodeluje tudi z Nacionalno agencijo RS za kakovost v visokem šolstvu, ki izvaja redne zunanje evalvacije. V letu 2013 je naša šola uspešno prestala zunanjo evalvacijo in si kot kakovostna šola podaljšala akreditacijo za izvajanje višješolskih programov.

Preverite kaj o nas meni Nacionalna agencija RS za kakovost v visokem šolstvu.

 

Nudimo odraslim kakovostno izobraževanje

Izobraževalni center Memory, VSŠ, se s kakovostjo ukvarja že od samega začetka delovanja!

Pomena kakovosti storitev se dobro zavedamo, zato smo se že v letu 2004, kot ena prvih šol, vključili v procese analize kakovosti, ki jih izvaja Andragoški center Slovenije. Vse od tedaj smo nosilci zelenega znaka kakovosti, ki ga sproti obnavljamo.

Smo ena redkih zasebnih izobraževalnih organizacij, ki je nosilka znaka kakovosti – POKI (Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje)