Tečaji in seminarji

TEČAJI IN SEMINARJI

Znanje in interes je trajnostna vrednota, ki izkazuje osebnostno moč.

Izvajamo različne tečaje in seminarje. Pa tudi izobraževanja v študijskih krožkih. Svoje znanje lahko izpopolnite z računalniškimi in jezikovnimi tečaji, tečajem retorike, tečajem strojnega šivanja in številnimi likovnimi delavnicami. Seminarje in tečaje lahko tudi prilagodimo interesom skupine.

V kolikor se želite prijaviti na želeni tečaj, nas kontaktirate ali izpolnite informativno prijavnico za tečaj oz. seminar.

Tečaj se izvede, v kolikor je prijavljenih dovolj udeležencev.

Računalniško in digitalno opismenjevanje (RDO)

Osnove uporabe računalnika, internet, e-pošta, e-portali, druge digitalne naprave in delo z datotekami.

Cilj RDO je razvijanje splošne računalniške in digitalne pismenosti za prijaznejše življenje in boljše komuniciranje v družbi, s poudarkom na pridobitvi osnovnih znanj za uporabo računalniške in digitalne tehnologije (npr. interneta, e-pošte, e-uprave, bankomata, parkirnih avtomatov, mobilnega telefona, drugih podobnih digitalnih naprav, e-zdravja ipd).

Ciljna skupina so odrasli, ki imajo pridobljeno osnovno ali nižjo poklicno izobrazbo oziroma nizko raven pismenosti ter nimajo izkušenj z računalniško in digitalno tehnologijo in to znanje potrebujejo v vsakdanjem življenju in pri poklicnem delu.

V okviru javnega razpisa za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2016 do 2019 smo z nosilcem projekta Ljudsko univerzo Koper  pridobili sredstva, ki jih bomo namenili učenju za osebni in karierni razvoj skoraj 2900 odraslih v celotni Obalno-kraški regiji.

brezplačnimi tečaji računalništva, digitalne vsebin in programom UŽU-izzivi podeželja pričnemo septembra 2016, izobraževanja pa se bodo vrstila vse do marca 2019.

Tečaji so namenjeni specifični skupini odraslih. Prijavijo se lahko zaposleni stari 45 let ali več.

Pošljite nam vaše zanimanje za tečaj: PRIJAVNICA ZA TEČAJ oz. SEMINAR

Računalniška pismenost za odrasle (RPO)

Osnove uporabe računalnika, urejanje besedil, internet, e-pošta in delo z datotekami.

Cilj RPO je popularizirati in spodbuditi splošno računalniško pismenost med odraslimi, omogočiti vsem kar najbolje uporabljati osebni računalnik in spoznati prednosti njegove uporabe ter ponuditi osnovno računalniško usposabljanje, ki bo omogočilo aktivno vlogo v informacijski družbi vsem, ne glede na starost ali doseženo izobrazbo.

Ciljna skupina so odrasli, ki računalnika še niso uporabljali in si želijo pridobiti temeljno znanje za delo z njim za potrebe poklicnega dela in vsakdanjega življenja.

V okviru javnega razpisa za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2016 do 2019 smo z nosilcem projekta Ljudsko univerzo Koper  pridobili sredstva, ki jih bomo namenili učenju za osebni in karierni razvoj skoraj 2900 odraslih v celotni Obalno-kraški regiji.

brezplačnimi tečaji računalništva, digitalne vsebin in programom UŽU-izzivi podeželja pričnemo septembra 2016, izobraževanja pa se bodo vrstila vse do marca 2019.

Tečaji so namenjeni specifični skupini odraslih. Prijavijo se lahko zaposleni stari 45 let ali več.

Pošljite nam vaše zanimanje za tečaj: PRIJAVNICA ZA TEČAJ oz. SEMINAR

Tečaj osnov strojnega šivanja

Tečaj je namenjen pridobitvi osnovnih znanj rabe šivalnega stroja in osnovnih veščin šivanja, z namenom popravila oblačil.

Udeleženci tečaja osvojijo naslednja znanja:

 • izdelava jeans šiva, francoskega šiva, gub,
 • šivanje zadrge,
 • izdelava našitega žepa, paspuliranega žepa,
 • izdelava navadnega obrobljenega razporka in naborka,
 • izdelava paspuliranega roba za srajco, srajčnega razporka,
 • popravila oblačil (krilo, majica, hlače).

Pošljite nam vaše zanimanje za tečaj: PRIJAVNICA ZA TEČAJ oz. SEMINAR

 

 

Neformalno izobraževanje – TEČAJI TUJIH JEZIKOV

V Izobraževalnem centru Memory lahko obiskujete tečaje angleščine, italijanščine, nemščine, slovenščine in japonščine v obsegu 30 ali 40 ur oz. po dogovoru, v naslednjih oblikah:

 • začetni tečaj,
 • nadaljevalni tečaj,
 • osvežitveni tečaj.

Udeleženci na začetnih tečajih pridobijo temeljno znanje tujega jezika, ki omogoča sporazumevanje v enostavnih življenjskih situacijah. Osvojijo nekatere osnovne slovnične strukture in besedišče. V nadaljevalnih in obnovitvenih tečajih so predavanja in učne vsebine prilagojene kandidatom. Pri poučevanju uporabljamo različne didaktične pripomočke in metode. Tečaji so usmerjeni k ciljni skupini, vsakemu udeležencu namreč želimo podati znanje v najoptimalnejših pogojih: učinkovito, enostavno in strokovno.

Tečaji potekajo:

 • praviloma dvakrat tedensko po 3 šolske ure v popoldanskem času (od oktobra do februarja in od februarja do junija);
 • po dogovoru tudi enkrat ali večkrat tedensko po dve ali štiri šolske ure;
 • za zaključene skupine tudi v dopoldanskem času oziroma po dogovoru.

S tečajem začnemo, ko je prijavljenih najmanj 8 kandidatov.

Po opravljenem preverjanju udeleženec prejme potrdilo o opravljenem tečaju.

Pošljite nam vaše zanimanje za tečaj: PRIJAVNICA ZA TEČAJ oz. SEMINAR

Neformalno izobraževanje – LIKOVNE DELAVNICE

Za vse, ki se radi likovno izražate, smo pripravili delavnice, na katerih lahko spoznate temeljne slikarske tehnike – od svinčnika do olja. Po izbiri pa lahko že poglobljeno ustvarjate.

Likovne delavnice potekajo usmerjeno in pod strokovnim vodstvom. Ustvarjanje pa je, čeprav v skupini, individualno, saj je glavni namen delavnice razvijati osebni slog ustvarjalcev. Doslej so delavnice vodili priznani akademski slikarji, kot so Meta Adamič Bahl, Rasso Causevig in Peter Mignozzi.

Na koncu delavnice so avtorji in vodje v naši galeriji Pinel razstavili svoja dela in tako vsem interesentom in mimoidočim omogočili vpogled v čudovite stvaritve.

Termin in trajanje: po dogovoru s skupino.

Število udeležencev v skupini: najmanj 12.

Pošljite nam vaše zanimanje za tečaj: PRIJAVNICA ZA TEČAJ oz. SEMINAR