Srednješolsko izobraževanje

srednja_sola_naslovna

Srednješolski programi

Vpišite se v Memory in pridobite poklicno oz. srednjo strokovno izobrazbo in se uvrstite med naše uspešne udeležence. Veselimo se vašega uspeha!

Memory je prava izbira, omogoča vam pot do kvalitetnega znanja in opravljanja zaključnega izpita ali poklicne mature.

Zaključena srednja šola je pogosto pogoj za zaposlitev, napredovanje ali nadaljnji študij.  

V Izobraževalnem centru Memory vas strokovni sodelavci spremljamo in usmerjamo na poti do cilja, vam v primeru težav pomagamo in vam nudimo kvalitetno izobraževanje, osebni pristop, svetovanje in pomoč, dostop do učnega gradiva, pozitivno vzdušje, visoko motiviranost in prijetno delovno klimo.

Verjamemo, da s kakovostnim delom vseh zaposlenih, lahko prispevamo k uspehu udeležencev in iz vas potegnemo “tisto” najboljše, tako na strokovni kot tudi na človeški ravni. Dokaz za to so tudi mnogi naši zlati maturanti, ki so dosegli izjemen uspeh na poklicni maturi. Pa tudi vsi udeleženci, ki so uspeli pridobiti nov poklic, se za uspeh potrudili in dokazali, da se kljub številnim obveznostim v družinskih in delovnih okoljih, lahko uspe. Ob tem pa ves čas, po vseh svojih močeh, poudarjamo prave človeške vrednote in skušamo s svojim zgledom vplivati na ustvarjanje dobrega v vsakem posamezniku. Tudi tako želimo  vplivati in soustvarjati boljši svet.

Ne pozabite: Vlaganje v znanje pomeni hitrejši in gotovejši razvoj kariere!

Zakaj Izobraževalni center Memory?

 • Celoten proces izobraževanja, vključno s predavanji in opravljanjem izpitov, je prilagojen odraslim.
 • V izobraževalnem zavodu Memory ponujamo brezplačno učno pomoč.
 • Šolanje je podprto s sodobno informacijsko tehnologijo.
 • Udeležencem nudimo dodatne priprave na maturo.
 • Zagotavljamo vam individualen pristop
 • Med celotnim izobraževalnim procesom vam svetujemo in izdelamo osebni izobraževalni načrt.
 • Udeleženci ocenjujejo osebje in profesorje kot zelo prijazne in dostopne
 • Kvalitetno izobraževanje po dostopnih cenah.
 • Profesorji uporabljajo sodobne metode in oblike dela. Poudarek je na sprotnem delu udeležencev ter sprotnem preverjanju in ocenjevanju znanja.

Kakovost

Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti izobraževalnega procesa je v naši izobraževalni organizaciji ena od vodstvenih prioritet. Na ta način želimo vsako leto preveriti zadovoljstvo udeležencev s ponujenimi storitvami in učinkovitost dela. 

Dobro se zavedamo pomena objektivne presoje našega dela, zato nudimo vsem, ki so kakor koli povezani z našo ustanovo, priložnost soustvarjanja kvalitetnega izobraževanja. V proces evalvacije zajemamo vse deležnike izobraževalnega procesa: udeležence, predavatelje, vodstvo, zaposlene, podjetja – delodajalce idr. 

Komisija za kakovost

Evalvacija kakovosti poteka redno in sistematično. Šola ima prav v te namene imenovan organ Komisijo za kakovost, ki vsako leto obdela podatke in konec šolskega leta pripravi samoevalvacijsko poročilo. Povzetek poročila objavi na spletu. Komisija je sestavljena iz 5 članov, 1 predstavnika udeležencev in 1 predstavnika delodajalcev. 

Razmišljate o nadaljevanju šolanja?

Vpišite se na Memory!

Izbrali ste pravo šolo – šolo z osebnim pristopom!

Povečali si boste možnosti zaposlitve in si zgradili poklicno ter osebno kariero. Pridružite se našim udeležencem, ki so zaključili izobraževanje, in z nami gradite mozaik uspešnih zgodb!

Izpolnite prijavo in si pravočasno zagotovite mesto ter:

 • pridobite višjo stopnjo izobrazbe, nov poklic z aktualnimi in uporabnimi znanji,
 • si povečajte možnosti zaposlitve in napredovanja na delovnem mestu,
 • naredite korak k boljši prihodnosti.