PUM-O

Program je namenjen mladim, v starosti od 15 do 26 let, ki so iz različnih razlogov opustili šolanje in so brezposelni. Za vse udeležence je program brezplačen. Vključijo se lahko kadar koli med šolskim letom in uveljavljajo ugodnosti brezposelnih oseb.

Namen programa je mlade motivirati za nadaljevanje opuščenega izobraževanja, nadaljevati šolanje v drugi smeri ali se preizkusiti na delu.

Prijavite se v program tako, da nam pošljete evidenčno prijavo.

Mladi, ki so izstopili iz rednega izobraževanja in pred tem niso pridobili temeljne osnovne oz. poklicne izobrazbe, so manj konkurenčni na trgu dela in zato težje zaposljivi. V programu spoznavajo različne poklice in podjetja, odkrivajo svoje interese in talente. Na ta način mladim za eno leto omogočimo alternativno izobraževanje.

Posameznik si svojo motivacijo dvigne z vključitvijo v številne aktivnosti in druženjem s sovrstniki, pridobi pa tudi delovne navade in pozitive izkušnje z učenjem in projektnim delom. Mentorji pri svojem delu upoštevajo interese in sposobnosti udeležencev in skupaj načrtujejo delo. Udeleženci izberejo temo projekta, učne vire, metode in postopke, mentorji pa jim pri tem pomagajo.

Delo poteka zelo sproščeno, znanje, ki ga pridobivajo mladi pa je uporabno, saj je vezano na življenjske izzive.

Izobraževalni center Memory izvaja program PUM-O že 18 let. V okviru programa sodelujejo tudi z mednarodnimi organizacijami. Leta 2005 smo pri projektu mednarodnih izmenjav prejeli nagrado za kakovost, kjer so naši udeleženci pridobili kvalifikacijo za picopeka.

V času izobraževanja na PUM-O lahko mladi opravljajo predmetne izpite in druge izpitne obveznosti. Delo poteka po metodi projektnega dela, kjer se mladi učijo delovati v skupini in aktivno sodelovati v različnih projektih.


Program PUM-O – Projektno učenje mlajših odraslih sofinancira Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada, v okviru operativnega programa za izvajanj
e evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020. Več o Evropski kohezijski politiki v Sloveniji: www.eu-skladi.si.

 

V šolskem letu 2016/17 je bilo v PUM-o vključenih  43 udeležencev.

Glede na individualne potrebe naših udeležencev in glede na dejstvo, da predstavlja znanje v sodobni družbi največje bogastvo in konkurenčno prednost za posameznika,  smo v letošnjem letu veliko moči namenili dejavnostim, ki so motivirale udeležence k nadaljevanju oziroma zaključevanju izobraževanja. Rezultati letne analize so pokazali, da nam je to v veliki meri uspelo, saj je kar 68 odstotkov udeležencev ob izstopu iz programa nadaljevalo z izobraževanjem: na univerzitetnem študiju, maturitetnem tečaju, programih izobraževanja odraslih, delež mladih pa se je zopet vpisal v redno izobraževanje. Štirje udeleženci so se redno zaposlili (14 %).
 

Grafični prikaz dosežkov

Razmišljate o nadaljevanju šolanja ali zaposlitvi?

Čestitke, pri nas vam bo uspelo! Izbrali ste pravo šolo – šolo z osebnim pristopom!

Povečali si boste možnosti zaposlitve in si zgradili poklicno ter osebno kariero. Pridružite se našim udeležencem, ki so zaključili izobraževanje, in z nami gradite mozaik uspešnih zgodb!

SEPTEMBER 2018
AVGUST 2018
JUNIJ-JULIJ 2018
MAJ 2018
APRIL 2018
MAREC 2018