Projekti

PROJEKTI

Vsako leto izvajamo brezplačne neformalne oblike izobraževanja:

 • študijske krožke, ki nudijo možnost vključevanja ljudi različnih starostnih in socialnih struktur, 
 • vsako leto se pridružimo obeleženju Tedna vseživljenjskega učenja,
 • vključeni smo v projekt POKI, kjer uspešno vodimo presojo kakovosti v izobraževanju odraslih.

 

Določene vsebine lahko tudi prilagodimo interesom skupine. V kolikor imate željo za izvedbo določene tematike, nas kontaktirajte.

Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje (POKI)

Vse od leta 2004, ko smo se vključili v projekt POKI, uspešno vodimo presojo kakovosti v izobraževanju odraslih. Projekt POKI predstavlja model za presojanje in razvijanje kakovosti, ki ga pod okriljem Andragoškega centra Republike Slovenije v programu Socrates Grundtvig izvajajo nekatere šole, izobraževalne organizacije in druge ustanove, ki se ukvarjajo z izobraževanjem odraslih. V naši izobraževalni organizaciji se zavedamo pomena objektivne presoje našega dela, zato nudimo vsem udeležencem izobraževanja, strokovnim sodelavcem in poslovnim partnerjem iz gospodarstva, priložnost soustvarjanja kvalitetnega izobraževanja.

Model POKI temelji na samoevalvaciji, kar pomeni, da smo se kot izobraževalna organizacija odločili, da bomo letno:

 • postavljali standarde kakovosti,
 • presojali kakovost svojega delovanja,
 • presojali kaj bomo storili z dosežki in odločali o ukrepih na podlagi pridobljenih ocen anketnih vprašalnikov.

S pomočjo modela bomo spoznali različna področja, ki so pomembna za kakovost v izobraževanju odraslih, vzpostavili vizijo razvoja in s tem povezanih standardov kakovosti izobraževanja. Pri presoji kakovosti vključujemo udeležence izobraževalnih programov, strokovne sodelavce Izobraževalnega centra Memory in zunanje sodelavce. Za sodelovanje se vsem zahvaljujemo!

Študijski krožki (ŠK)

Študijski krožki kot oblika neformalnega izobraževanja ne predvidevajo niti preverjanja znanj niti “učitelja”, ker se odrasli udeleženci učijo sami in predvsem eden od drugega. To je učenje, ki se ga sploh ne zavedamo, pa vendar je veličina znanja ogromna. Vzdušje v skupini je namreč sproščeno, ker človek doprinese pač tisto, kar more in zna, obenem pa se druži s sebi enakimi. Skupine so majhne, vodi jih mentor, ki le usklajuje delo v skupini. Program sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Študijski krožki najpogosteje temeljijo na kulturni zgodovini lokalne skupnosti, udeleženci pa lahko določeno temo skupinsko izberejo. V prejšnjih šolskih letih smo izvedli krožke:

 • Razvijanje funkcionalne pismenosti in izražanja
 • Moja kraška domačija
 • Berem, razmišljam – torej sem!
 • Istrske barke
 • Kako izboljšati življenje na kmetiji
 • Vzdržujmo telesno in psihično stabilnost
 • Marketing na kmetiji
 • Zdravo telo – pogoj za aktivno življenje
 • Kako obogatiti ponudbo na turističnih kmetijah
 • Ustanovimo lastno podjetje
 • Čaji in zdravilna zelišča
 • Osveščenost – adut proti drogam
 • Z naravo k dobremu počutju
 • Iz starih oblačil, spet nova!
 • BIO – zdrava prehrana
 • Moj izziv – zaposlitev ali samozaposlitev
 • Kako uspešno zaključiti nedokončano in graditi osebno kariero
 • Človek skozi likovno izražanje
 • Pozitivne in škodljive lastnosti marihuane
 • Sestavimo družinsko drevo kraških družin
 • Stare fotografije – zgodovinska in kulturna dediščina Krasa
 • Uresničimo svojo poslovno zamisel

Za vse udeležence so krožki brezplačni.

Erasmus+ – sodelovanje z mednarodnimi organizacijami in mednarodne izmenjave

Projekti učne mobilnosti omogočajo udeležencem izkušnjo v tujini, ki prinaša dolgoročne pozitivne učinke za njihov osebni in strokovni razvoj. Spodbujajo mobilnosti posameznikov, tako mladih – za namen študija, usposabljanja, prostovoljnega dela – kot tudi vseh strokovnih delavcev, vključenih v proces izobraževanja na različnih nivojih – za namen poučevanja, izobraževanja, usposabljanja ali študijskega obiska.

Glavni cilj projektov mobilnosti je omogočiti udeležencem pridobitev znanja, spretnosti in izkušenj, ki prinašajo dodano vrednost njihovem izobraževanju ali delu doma.

Poleg neposrednih vplivov na posameznike naj bi aktivnosti znotraj projektov mobilnosti prinesle pozitivne spremembe in razvojne premike znotraj institucij oz. organizacij, ki so v projekte vključene, ter ne nazadnje tudi inovacije in reforme samih sistemov izobraževanja.

Erasmus+ omogoča mobilnost študentov in osebja.

Mobilnosti študentov obsega:

 • mobilnost za namen študija na visokošolski instituciji, v eni od programskih ali eni od partnerskih držav v trajanju od 3 do 12 mesecev,
 • mobilnost za namen prakse v eni od programskih držav v trajanju od 2 do 12 mesecev.

Mobilnost osebja obsega :

 • mobilnost osebja z namenom poučevanja na visokošolski instituciji, v eni od programskih ali eni od partnerskih držav v trajanju od 2 dni do 2 meseca,
 • mobilnost osebja z namenom usposabljanja, izobraževanja ali sledenja na delovnem mestu (»job shadowing«) pri upravičeni organizaciji v eni od programskih ali eni od partnerskih držav v trajanju od 2 dni do 2 meseca.

Barbara

Udeležba na Erasmus mobilnosti je bila ena mojih najboljših odločitev do sedaj. Dolgo sem občudovala sovrstnike, ki so se za par mesecev odpravili v drugo državo, in si mislila kako so pogumni, da sprejmejo tako veliko odločitev. Ko sem tudi jaz končno zbrala pogum in odšla na Malto, sem ugotovila, da je to ena najboljših izkušenj, ki jih študent lahko doživi. Za Erasmus mobilnost sem se odločila, ker je bila to unikatna priložnost, da v praksi uporabim vsa pridobljena znanja. In kako teorijo najbolje uporabiti v praksi? V podjetju, v čisto drugi državi. Na Malti sem preživela tri mesece, in še vedno imam željo, da bi se še kdaj vrnila tja. Na tej izmenjavi sem spletla dobra prijateljstva s sodelavci iz Latvije, Španije in Malte. Izmenjava me je naučila dela v multikulturni ekipi, usvojila sem nova znanja v marketingu, saj sem delala v marketinškem oddelku. Veliko pridobljenega znanja s predavanj sem lahko uporabila pri delu ter ga primerjala z znanjem sodelavcev iz drugih držav. Brez IC Memorya mi ta enkratna izkušnja ne bi nikoli uspela, nudili so mi tudi obilo pomoči pri iskanju dela in urejanju vseh potrebnih dokumentov za izmenjavo. Brez njih se gotovo ne bi odpravila na mobilnost. S svojo izkušnjo sem bila več kot zadovoljna in bi jo takoj ponovila ter jo srčno priporočam vsem!

Izobraževalni center Memory
2018-09-17T09:30:58+02:00
Udeležba na Erasmus mobilnosti je bila ena mojih najboljših odločitev do sedaj. Dolgo sem občudovala sovrstnike, ki so se za par mesecev odpravili v drugo državo, in si mislila kako so pogumni, da sprejmejo tako veliko odločitev. Ko sem tudi jaz končno zbrala pogum in odšla na Malto, sem ugotovila, da je to ena najboljših izkušenj, ki jih študent lahko doživi. Za Erasmus mobilnost sem se odločila, ker je bila to unikatna priložnost, da v praksi uporabim vsa pridobljena znanja. In kako teorijo najbolje uporabiti v praksi? V podjetju, v čisto drugi državi. Na Malti sem preživela tri mesece, in še vedno imam željo, da bi se še kdaj vrnila tja. Na tej izmenjavi sem spletla dobra prijateljstva s sodelavci iz Latvije, Španije in Malte. Izmenjava me je naučila dela v multikulturni ekipi, usvojila sem nova znanja v marketingu, saj sem delala v marketinškem oddelku. Veliko pridobljenega znanja s predavanj sem lahko uporabila pri delu ter ga primerjala z znanjem sodelavcev iz drugih držav. Brez IC Memorya mi ta enkratna izkušnja ne bi nikoli uspela, nudili so mi tudi obilo pomoči pri iskanju dela in urejanju vseh potrebnih dokumentov za izmenjavo. Brez njih se gotovo ne bi odpravila na mobilnost. S svojo izkušnjo sem bila več kot zadovoljna in bi jo takoj ponovila ter jo srčno priporočam vsem!

Tina L.

Erasmus mobilnosti sem se udeležila, da bi pridobila praktično delovno izkušnjo v tujini povezano s študijem, ki bi mi omogočila predvsem večjo možnost zaposlitve doma in pa v tujini. Na mobilnosti, na Nizozemskem, sem se naučila ogromno o tuji državi in o njeni kulturi. Spoznala sem ogromno novih ljudi, tako v delovnem okolju, kot tudi v prostem času. Z mnogimi sem ustvarila prijateljske vezi. Naučila in poglobila sem obstoječe delovne izkušnje na področju administrativnega dela, izboljšala sem  znanje angleškega jezika in pričela z učenjem popolnoma novega tujega jezika – nizozemščine. Naučila sem se poskrbeti in skrbeti sama zase, živeti v skladu s tujo zakonodajo v tujini in upoštevati pravila in zakone, ki veljajo na Nizozemskem. IC Memory mi je z mojo izmenjavo pomagal z zagotovitvijo celotne ustrezne potrebne dokumentacije in z zagotovitvijo finančne pomoči, ki jo Erasmus dodeljuje. S svojo izkušnjo sem bila več kot zadovoljna in prav zaradi tega priporočam prav vsem študentom, če imajo kakršnokoli priliko udeležit se Erasmus mobilnosti in pridobiti to izkušnjo, naj ne odlašajo, ampak se preprosto podajo nekam v tujino, ker jim bo to res prineslo ogromno na profesionalnem in nasploh osebnem področju. Nasploh je super in edinstvena izkušnja, ki bi jo po mojem mnenju moral prav vsak študent doživeti!

Izobraževalni center Memory
2018-09-17T09:37:15+02:00
Erasmus mobilnosti sem se udeležila, da bi pridobila praktično delovno izkušnjo v tujini povezano s študijem, ki bi mi omogočila predvsem večjo možnost zaposlitve doma in pa v tujini. Na mobilnosti, na Nizozemskem, sem se naučila ogromno o tuji državi in o njeni kulturi. Spoznala sem ogromno novih ljudi, tako v delovnem okolju, kot tudi v prostem času. Z mnogimi sem ustvarila prijateljske vezi. Naučila in poglobila sem obstoječe delovne izkušnje na področju administrativnega dela, izboljšala sem  znanje angleškega jezika in pričela z učenjem popolnoma novega tujega jezika – nizozemščine. Naučila sem se poskrbeti in skrbeti sama zase, živeti v skladu s tujo zakonodajo v tujini in upoštevati pravila in zakone, ki veljajo na Nizozemskem. IC Memory mi je z mojo izmenjavo pomagal z zagotovitvijo celotne ustrezne potrebne dokumentacije in z zagotovitvijo finančne pomoči, ki jo Erasmus dodeljuje. S svojo izkušnjo sem bila več kot zadovoljna in prav zaradi tega priporočam prav vsem študentom, če imajo kakršnokoli priliko udeležit se Erasmus mobilnosti in pridobiti to izkušnjo, naj ne odlašajo, ampak se preprosto podajo nekam v tujino, ker jim bo to res prineslo ogromno na profesionalnem in nasploh osebnem področju. Nasploh je super in edinstvena izkušnja, ki bi jo po mojem mnenju moral prav vsak študent doživeti!

Katarina M.

Na Erasmus prakso v tujini sem se prijavila predvsem z željo o krepitvi in pridobivanju jezikovnih znanj in komunikacijskih kompetenc, spoznavanju različnih kultur ter izboljšanju delovnih sposobnosti, vendar pridobila sem še veliko več. Spoznala sem veliko novih ljudi, njihovo kulturo, okolje, izboljšala svojo angleščino in se naučila nov jezik, pridobila veliko izkušenj na področju trženja, marketinga, upravljanja spletnih strani in družbenih medijev ter izboljšala svoje delovne sposobnosti v timu. Ko sem zaključila prvo Erasmus prakso (3 meseci) sem takoj vedela, da bi izkušnjo rada ponovila še naslednje leto. Tako mi je šola omogočila dodatnih 8 mesecev Erasmus prakse. Opravljala sem jo na Slovaškem. Sodelovala sem pri upravljanju spletnih strani in družbenih medijev (objavljanju člankov, slik, video posnetkov), urejanju dogodkov, tekem, pisanju poročil, opravljanju intevjujev. Tokrat vse od doma na Slovaškem, zaradi pandemije Covid-19 in takrajšnjih ukrepov.
Največja zahvala gre IC Memory za ponujeno priložnost in koordinatorici Janji, za vso motivacijo za prijavo na prakso v tujini skozi leta šolanja in za vso pomoč pri organizaciji le-te.
Izobraževalni center Memory
2022-03-14T10:49:25+01:00
Na Erasmus prakso v tujini sem se prijavila predvsem z željo o krepitvi in pridobivanju jezikovnih znanj in komunikacijskih kompetenc, spoznavanju različnih kultur ter izboljšanju delovnih sposobnosti, vendar pridobila sem še veliko več. Spoznala sem veliko novih ljudi, njihovo kulturo, okolje, izboljšala svojo angleščino in se naučila nov jezik, pridobila veliko izkušenj na področju trženja, marketinga, upravljanja spletnih strani in družbenih medijev ter izboljšala svoje delovne sposobnosti v timu. Ko sem zaključila prvo Erasmus prakso (3 meseci) sem takoj vedela, da bi izkušnjo rada ponovila še naslednje leto. Tako mi je šola omogočila dodatnih 8 mesecev Erasmus prakse. Opravljala sem jo na Slovaškem. Sodelovala sem pri upravljanju spletnih strani in družbenih medijev (objavljanju člankov, slik, video posnetkov), urejanju dogodkov, tekem, pisanju poročil, opravljanju intevjujev. Tokrat vse od doma na Slovaškem, zaradi pandemije Covid-19 in takrajšnjih ukrepov. Največja zahvala gre IC Memory za ponujeno priložnost in koordinatorici Janji, za vso motivacijo za prijavo na prakso v tujini skozi leta šolanja in za vso pomoč pri organizaciji le-te.

Aljoša, Marija, Arjana, Janja

Izmenjava Erasmus+ se je kljub pomislekom med epidemijo COVID-19, skrbem in preglavicam pri urejanju vsega potrebnega za potovanje, izkazala kot doživetje in izkušnjo, ki bi jo lahko opisali s samimi superlativi. V prvi vrsti je bila to priložnost za menjavo okolja in odhod na malo daljšo pot, kar je bilo po dolgem obdobju omejitev gibanja še kako dobrodošlo. Poleg poučnega obiska pri gostujoči izobraževalni ustanovi, ki je ponudila tudi možnosti za izmenjavo izkušenj, so se sklepala nova, dragocena prijateljstva in poznanstva, tudi za nadaljnje sodelovanje. Izjemen je bil tudi ogled mest in znamenitosti, in sicer pravljičnega Bergama in očarljivega Milana. Izmenjava Erasmus+ je bila sicer kratka, a bo kljub temu ostala nepozabna izkušnja.
Izobraževalni center Memory
2022-03-14T10:51:41+01:00
Izmenjava Erasmus+ se je kljub pomislekom med epidemijo COVID-19, skrbem in preglavicam pri urejanju vsega potrebnega za potovanje, izkazala kot doživetje in izkušnjo, ki bi jo lahko opisali s samimi superlativi. V prvi vrsti je bila to priložnost za menjavo okolja in odhod na malo daljšo pot, kar je bilo po dolgem obdobju omejitev gibanja še kako dobrodošlo. Poleg poučnega obiska pri gostujoči izobraževalni ustanovi, ki je ponudila tudi možnosti za izmenjavo izkušenj, so se sklepala nova, dragocena prijateljstva in poznanstva, tudi za nadaljnje sodelovanje. Izjemen je bil tudi ogled mest in znamenitosti, in sicer pravljičnega Bergama in očarljivega Milana. Izmenjava Erasmus+ je bila sicer kratka, a bo kljub temu ostala nepozabna izkušnja.
0
0
Izobraževalni center Memory

Munera 3

V obdobju 2018–2022 bomo izvajali programe za pridobitev višje strokovne izobrazbe na področju višjega strokovnega izobraževanja. Izobraževanje bo za študente, ki bodo izbrani na razpisu, brezplačno.

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada«.

BREZPLAČEN VIŠJEŠOLSKI ŠTUDIJ ZA ZAPOSLENE – PROJEKT MUNERA 3

Izobraževalni center Memory, Višja strokovna šola, je bila skupaj s konzorcijskimi partnerji in prijaviteljem izbrana na razpisu »Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja 2018-2022« – Munera 3. Projekt omogoča zaposlenim brezplačen študij tudi v višješolskem izobraževanju.

Za izbrane kandidate bo izvajanje izobraževalnih programov Ekonomist in Logistično inženirstvo, od začetka študijskega leta 2018/2019 do zaključka študija brezplačno, pod pogojem, da bodo redno izpolnjevali svoje obveznosti, določene v aneksu k pogodbi o izobraževanju. Če udeleženec ne opravi vseh obveznosti, določenih v pogodbi o izobraževanju, se ga iz projekta MUNERA3 izključi, izobraževanje pa lahko nadaljuje na lastne stroške.

Ne glede na prejšnji odstavek pa bo šola udeležencem zaračunavala prispevke zgolj za namene in največ v višini, kot je določeno v Ceniku prispevkov za udeležence projekta Munera 3 (cenik prispevkov).

POGOJI ZA VKLJUČITEV V PROGRAM:

V brezplačen izredni študij se lahko vključi kandidat:

 • ki je na dan vpisa redno zaposlen (ima sklenjeno delovno razmerje pri delodajalcu  ali je samozaposlen: samostojni podjetnik, kmet idr.),
 • ki izpolnjuje pogoje za vpis v višješolski program,
 • ki ima stalno bivališče v zahodni kohezijski regiji.

Pred vključitvijo v projekt mora kandidat dostaviti ustrezna dokazila, s katerimi dokazuje pogoje glede izobrazbe in svoj zaposlitveni status (npr. izpis zavarovanj v Republiki Sloveniji, ki ga izdaja ZPIZ, potrdilo delodajalca ipd.).

Vsak vključeni mora imeti pogoje za aktivni vpis v CEUVIZ (Centralna evidenca udeležencev vzgoje in izobraževanja). Izredni študenti, ki so bili v določenem programu že vpisani tri leta, v istem programu, v projekt ne morejo biti vključeni.

RAZPIS ZA VKLJUČITEV V PROJEKT V ŠTUDIJSKEM LETU 2021/22

Temeljne in poklicne kompetence 2016-2019

V okviru javnega razpisa za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2016 do 2019 smo z nosilcem projekta Ljudsko univerzo Koper  pridobili sredstva, ki jih bomo namenili učenju za osebni in karierni razvoj skoraj 2900 odraslih v celotni Obalno-kraški regiji.

brezplačnimi tečaji računalništva, digitalne vsebin in programom UŽU-izzivi podeželja pričnemo septembra 2016, izobraževanja pa se bodo vrstila vse do marca 2019.

Tečaji so namenjeni specifični skupini odraslih. Prijavijo se lahko zaposleni stari 45 let ali več.

Pošljite nam vaše zanimanje za tečaj: PRIJAVNICA ZA TEČAJ oz. SEMINAR