Število prostih mest za vpis po 1. prijavnem roku

Po zaključenem 1. prijavnem roku je na voljo še naslednje število prostih vpisnih mest:

Študijski program LOKACIJA
DUTOVLJE KOPER
Ekonomist 40 44
Logistično inženirstvo 48 56


 Vpisi so možni do 30. oktobra 2021, osebno, na obeh lokacijah šole.

Lepo vabljeni!