INFORMATIVNI DAN ZA VPIS V VIŠJO STROKOVNO ŠOLO

Informativni dan: Izobraževalni center Memory, Višja strokovna šola Dutovlje, Dutovlje 32, 6221 Dutovlje, v 1. nadstropju v predavalnici Višje strokovne šole, in sicer  v petek, 11. 2. 2022, ob 17. uri.

Informativni dan: Izobraževalni center Memory, Višja strokovna šola  Koper, Ferrarska 30, 6000 Koper, objekt »Barka«,  po zunanjem stopnišču v 1. nadstropju, v predavalnici Višje strokovne šole, in sicer v soboto, 12. 2. 2022, ob 10. uri.

 Informativni dan bo potekal tudi On-line, dne 11.2.2022, ob 16. uri, na Zoom povezavi: KLIK do povezave.

1.      prijavni rok: od 15.2. do 18.3.2022

2.      prijavni rok: od 25.8. do 31.8.2022

Naknadni vpis na še prosta vpisna mesta do 28.10.2022 neposredno na šoli.