1. razpis – Denarna pomoč študentom zaradi COVID-19

Spoštovani naši študenti/ke,

v kolikor na dan 13.3.2020 niste bili zaposleni, lahko kot izredni študent/ka, oddate vlogo za enkratno pomoč, lahko preko portala:

https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=4485

Zakonom o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/29 in 61/20), po katerem so enkratnega solidarnostnega dodatka upravičeni tudi izredni študenti s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki se v študijskem letu 2019/2020 izobražujejo po javnoveljavnih študijskih programih v Republiki Sloveniji na rednem ali izrednem načinu študija in na dan 13. marca 2020 niso bili vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi 14., 15., 16., 17., in 25. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2).

Lepo pozdravljeni,

Referat

Izobraževalni center Memory