Brezplačni WEBINAR: Varno, zdravo in dostojno delo

Na Inšpektoratu za delo ugotavljajo, da veliko delodajalcev nima ustreznih informacij glede zakonodaje, ki ureja varnost in zdravje pri delu, zato že 5 let brezplačno informirajo delodajalce o njihovih zakonskih obveznostih. To izvajajo v okviru projekta “Odpravimo konflikte na delovnem mestu”, ki se konča marca 2023.
Do leta 2020 so imeli BREZPLAČNA predavanja v živo po celi Sloveniji. Trenutno izvajajo t.i. webinarje zaradi vsem znane situacije.

Izkoristite to odlično priložnost, ki jo imate še nekaj mesecev na voljo. Vsako dodatno znanje pride prav, pa še nič vas ne stane.
Zato ste vabljeni na: WEBINAR: Varno, zdravo in dostojno delo

Termini za ta webinar so:  

 • 21.12.2022
 • 29.12.2022
 • 4.1.2023
 • 11.1.2023

PRIJAVA je na naslednji povezavi: https://www.posredujemo.si/

PRI PRIJAVI OBVEZNO VPIŠITE: Ime in priimek ter podjetje!

Program

10:00 – 10:45    Tanja Cmrečnjak Pelicon, univ. dipl. pravnica
DOBRE PRAKSE PRI RAZREŠEVANJU SPOROV NA DELOVNEM MESTU

 • načini razreševanja konfliktov na delovnem mestu,
 • kaj je to mirno reševanje konfliktov?
 • mediacija kot zelo uspešen način mirnega razreševanja sporov na delovnem mestu,
 • praktične izkušnje z mediacij projektne enote IRSD v petih letih izvajanja projekta Odpravimo konflikte na delovnem mestu.

ODMOR – 15 min

11:00 – 11:30    Roman Lubec, univ. dipl. inž. str., IRSD
NAJPOGOSTEJŠE KRŠITVE NA PODROČJU VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU

 • vrste inšpekcijskih nadzorov,
 • opravljeni nadzori v letu 2020,
 • najpogostejše napake delodajalcev,
 • kršitve po dejavnostih.