Spoštovani študenti:

 

pri predmetu Podjetništvo morate napisati kratko seminarsko nalogo:

1.)    Obseg najmanj 5 strani

2.)    Opišite vašo poslovno idejo in jo utemeljite

Ali

Kratek poslovni načrt (osredotočite se na poslovno zamisel)

Ali:

Opišite 3 podjetnike v vašem okolju (2 uspešna, enega neuspešnega – in utemeljite vaše mnenje o uspešnosti/neuspešnosti poslovanja na treh konkretnih primerih)

Seminarsko nalogo lahko napišete tudi skupinsko, s sorazmerno povečanim obsegom (npr. 4 skupaj - 20 strani)

 

Prosim, da nalogo pošljete pred izpitom, v kolikor jo pošljete po izpitu, ne moremo zaključiti ocene dokler niso v celoti izpolnjene obveznosti).

 

Lepo pozdravljeni,

mag. Ksenija Turk