Priložena imate obrazec za priznavanje delovne prakse in navodila za izdelavo Projektne naloge.

Nosilec predmeta: mag. Peter Martinčič